Tin tức & Sự kiện

  • Biến tần - Inverter Yaskawa A1000 cho các ứng dụng cầu trục và nâng hạ
  • Biến tần - Inverter Yaskawa A1000 cho các ứng dụng cầu trục và nâng hạ
  • Inverter Yaskawa A1000 cung cấp cho chúng ta một giải pháp đơn giản và hiệu quả cho các yêu cầu khắt khe trong ứng dụng cầu trục và nâng hạ. Nó đảm bảo cho việc điều khiển motor nâng hạ vận hành đủ moment trong mọi điều kiện, bên cạnh đó việc tích hợp các chức năng điều khiển quan trọng khác như điều khiển thắng, phát hiện quá tải … giúp cho việc điều khiển và vận hành cầu trục chính xác và an toàn.

  • Điện trở xả, điện trở thắng cho biến tần
  • Điện trở xả, điện trở thắng cho biến tần
  • Điện trở hãm và bộ hãm thắng là một bộ phận rất quan trọng được sử dụng đi kèm biến tần trong những trường hợp hệ thống cần thời gian tăng/giảm tốc ngắn, tải có quán tính và moment thay đổi liên tục, tải nâng hạ, các ứng dụng tỏa chiều quay liên tục…