VN | EN
 

ACB - Standard PSL

Ứng dụng: Khu dân cư và thương mại từ trung cấp đến cao cấp, Các ngành công nghiệp thường xuyên, Lắp ráp bảng điều khiển cục bộ
Chi tiết

IZMX

ACB - Advanced - IZMX

Ứng dụng: Dầu khí, Trung tâm dữ liệu, Chung cư cao cấp, Khai thác mỏ, Viễn thông, Các ngành công nghiệp cao cấp, Cơ sở hạ tầng, Năng lượng, ...
Chi tiết

IZM97/99

IZM97/99

Ứng dụng: Dầu khí, Trung tâm dữ liệu, Chung cư cao cấp-Chung cư cao cấp, Khai thác mỏ, Viễn thông, Các ngành công nghiệp cao cấp, Cơ sở hạ tầng, Năng lượng, ...
Chi tiết

IZM91

ACB - IZMX91

Ứng dụng: Dầu khí, Trung tâm dữ liệu, Chung cư cao cấp, Khai thác mỏ, Viễn thông, Các ngành công nghiệp cao cấp, Cơ sở hạ tầng, Năng lượng, ...
Chi tiết

    ACB

    Hotline tư vấn miễn phí: 0903803645