Chính sách chất lượng

26/12/2022 bởi Đội Ngũ Marketing

Logo NPV | Nam Phương Việt

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

QUALITY POLICY

–o0o–

TIN CẬY – HIỆU QUẢ – AN TOÀN

RELIABLE – EFFICIENCY –  SAFETY

Chất lượng là sự cam kết của Công ty Cổ phần Công Nghệ Nam Phương Việt đối với khách hàng. Sự tin tưởng của khách hàng là kết quả của sự nổ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi vận hành doanh nghiệp dựa trên nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chúng tôi cam kết:

  • Cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tin cậy và đúng hẹn.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các yêu cầu thích hợp khác, liên tục cải tiến các quá trình để không ngừng nâng cao hiệu quả công việc.
  • Thường xuyên đào tạo nguồn nhân lực, hiện đại hóa công nghệ, tạo dựng môi trường làm việc an toàn và chuyên môn hóa ngày càng cao.

Chính sách này được truyền đạt để toàn thể cán bộ, nhân viên thấu hiểu và cùng quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần Công nghệ Nam Phương Việt phát triển bền vững.

Quality is the  commitment of Nam Phuong Viet Technology Joint Stock Company to the customers. The trust of customers is the result of our continuous effort to improve the quality of products and services. We operate the company based on the International Quality Management System Standard ISO 9001:2015.

We commit:

  • Providing customers the products and services on time and reliable.
  • Comply with legal and other appropriate requirements, continually improve processes to constantly improve work efficiency.
  • Regular training of human resources, technological modernization, creating a safe work environment and increasing specialization.

This Policy has been communicated to our all staffs, to understand and determination to build Nam Phuong Viet Joint Stock Company for sustainable developmen.

Tp.HCM, ngày     tháng      năm

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nam Phương Việt được thành lập vào năm 2010 và trong suốt chặng đường 12 năm phát triển đã đạt được nhiều thành công trong các dự án. Nam Phương Việt có nguồn lực mạnh mẽ từ đội ngũ công nhân viên giỏi tay nghề, chuẩn chuyên môn trong ngành.