Hiển thị 1–10 của 21 kết quả

Danh mục sản phẩm

Co góc cố định

Co góc cố định là một phụ kiện thang cáp dùng để đổi hướng cáp trong góc 90°

Co ngang 30°

Co ngang 30° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 30°

Co ngang 45°

Co ngang 45° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Co ngang 60°

Co ngang 60° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 60°

Co ngang 90°

Co ngang 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Co ngoài 30°

Co ngoài 30° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 30°

Co ngoài 45°

Co ngoài 45° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 45°

Co ngoài 60°

Co ngoài 60° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 60°

Co ngoài 90°

Co ngoài 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 90°

Co trong 30°

Co trong 30° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp lên trên một góc 30°