Hiển thị 1–10 của 11 kết quả

Thang Cáp Loại FRP

Thang Cáp Dạng Thẳng Loại FRP

Thang cáp FRP bao gồm 2 mặt cạnh kết hợp với các bước thang. FRP (Fiberglass Reinfored Plastic)

Thang Cáp Ngã Tư Loại FRP

Ngã tư thang cáp là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Thang Cáp Tee Ngang Loại FRP

Tee ngang là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90°

Thang Cáp Co Ngang 45 Độ Loại FRP

Co ngang 45° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 45°

Thang Cáp Co Ngang 90 Độ Loại FRP

Co ngang 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90°

Thang Cáp Co Trong 90 Độ Loại FRP

Co trong 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp lên trên một góc 90°

Thang Cáp Co Ngoài 90° Loại FRP

Co ngoài 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 90°

Thang Cáp Giảm Trái Loại FRP

Giảm trái FRP là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái

Thang Cáp Giảm Phải Loại FRP

Giảm phải FRP là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải

Thang Cáp Giảm Đều Loại FRP

Giảm đều FRP là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, có 2 mặt giảm đối xứng