Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thang Cáp Loại SDL

Thang Cáp Dạng Thẳng Loại SDL

Máng cáp kiểu thang bao gồm 2 mặt cạnh kết hợp với các bước thang. Các bước thang được đột lỗ để dễ dàng cố định cáp hoặc lắp đặt...

Thang Cáp Co Ngang 90 Độ Loại SDL

Co ngang 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng trên một mặt phẳng một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Tee Ngang Loại SDL

Tee ngang là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 3 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Tee Đứng Dạng Xuống Loại SDL

Tee đứng quay xuống là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 3 hướng trên các mặt phẳng khác nhau với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Ngã Tư Loại SDL

Ngã tư thang cáp là một phụ kiện thang cáp giúp nối thang theo 4 hướng trên cùng một mặt phẳng với các góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Co Trong 90 Độ Loại SDL

Co trong 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp lên trên một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Co Ngoài 90 Độ Loại SDL

Co ngoài 90° là một phụ kiện thang cáp giúp đổi hướng thang cáp xuống dưới một góc 90° SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Nối Giảm Trái Loại SDL

Giảm trái là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên trái SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Nối Giảm Phải Loại SDL

Giảm phải là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải SDL (Standard Duty Ladder)

Thang Cáp Nối Giảm Đều Loại SDL

Giảm đều là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, có 2 mặt giảm đối xứng SDL (Standard Duty Ladder)