Hiển thị 1–10 của 22 kết quả

Máng Cáp

Máng Cáp Loại NDT

Máng Cáp Loại FRP

  • Máng cáp dạng thẳng Máng cáp là cấu trúc bao gồm mặt đáy được...
  • Co ngang 45° Co ngang 45° là một phụ kiện máng cáp giúp...
  • Co ngang 90° Co ngang 90° là một phụ kiện máng cáp giúp...
  • Ngã tư Ngã tư máng cáp là một phụ kiện máng cáp...
  • Tee ngang Tee ngang là một phụ kiện máng cáp giúp nối...
  • Co trong 90° Co trong 90° là một phụ kiện máng cáp giúp...
  • Co ngoài 90° Co ngoài 90° là một phụ kiện máng cáp giúp...
  • Giảm trái Giảm trái là một phụ kiện máng cáp giúp giảm...
  • Giảm phải Giảm phải là một phụ kiện máng cáp giúp giảm...
  • Giảm đều Giảm đều là một phụ kiện máng cáp giúp giảm...