Hiển thị 1–10 của 24 kết quả

Danh mục sản phẩm

Đế 1+4 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 1+4 lỗ (1 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 2+6 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 2 + 6 lỗ (2 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 6 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+3 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 3 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 3 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+4 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 4 + 4 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+4 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 4 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+6 lỗ cho Unistrut kênh đơn

Kiểu tấm đế: 4 + 6 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 6 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Đế 4+8 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Kiểu tấm đế: 4 + 8 lỗ (4 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 8 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Giá đỡ 90° chữ L 2 lỗ

Giá đỡ chữ L dùng để kết nối kênh Unistrut với một góc 90° Kiểu chữ L, 2 lỗ

Giá đỡ 90° chữ L 3 lỗ

Giá đỡ chữ L dùng để kết nối kênh Unistrut với một góc 90° Kiểu chữ L, 3 lỗ

Giá đỡ 90° chữ L 4 lỗ

Giá đỡ chữ L dùng để kết nối kênh Unistrut với một góc 90° Kiểu chữ L, 4 lỗ