Vertical Tee Down

Print

Vertical Tee Down (Solid type cable tray) is A fitting that joins cable trays in three directions at 90° intervals in different planes

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá