Máng Cáp Đột Lỗ Nối Giảm Phải Loại SDT

Print

Giảm phải (máng cáp đột lỗ) là một phụ kiện máng cáp giúp giảm chiều ngang của máng, khi nhìn từ đầu lớn hơn giảm sẽ nằm phía bên phải

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá