MÁNG CÁP

Máng Cáp - Máng Điện

Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking ) là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp...

Co Lơi Máng Cáp

Co lơi máng cáp để chuyển hướng hệ thống máng cáp lên cao so với mặt phẳng ban đầu.
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến