S150

Print

Bộ chuyển đổi đơn vị tủ cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng thu hồi năng lượng. SINAMICS S150 cung cấp khả năng kiểm soát tốc độ hiệu suất cao với độ chính xác và động lực học cao. Các đơn vị tủ biến tần có sẵn cho dải công suất từ ​​75 kW đến 1200 kW.

Đánh giá