Tấm nối dọc

Print

Tấm nối chiều thẳng đứng dùng để thay đổi hướng máng cáp theo chiều thẳng đứng với một góc cố định

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Danh mục:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá