VN | EN
Tổng quan

Tủ điện SCADA là tên viết tắt của Supervisory Control And Data Acquisition, nghĩa là hệ điều khiển giám sát và thu thập số liệu sản xuất.

Tủ điện SCADA là một công cụ tự động hóa công nghiệp, dùng kỹ thuật vi tính PLC/RTU, để trợ giúp việc điều hành kỹ thuật ở các cấp trực ban điều hành của sản xuất công nghiệp: từ cấp phân xưởng, xí nghiệp (hay trạm điện), đến các cấp cao nhất của một công ty.

Chức năng mỗi cấp SCADA là: Thu thập từ xa – Thu qua đường truyền các số liệu về sản xuất, và tổ chức việc lưu giữ trong nhiều loại cơ sở số liệu (số liệu lịch sử về sản xuất, về sự kiện thao tác về báo động,…).

Dùng các cơ sở số liệu đó để cung cấp những dịch vụ về điều khiển giám sát hệ sản xuất.
Thực hiện các dịch vụ về truyền số liệu trong hệ và ra ngoài (đọc viết số liệu PLC/RTU, gửi trả lời các bản tin yêu cầu của cấp trên về số liệu, về thao tác hệ)

Thông số kỹ thuật
Ứng dụng

Tủ điều khiển này giúp tăng năng suất, tăng độ chính xác từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

  • Lắp đặt tủ khá dễ dàng và nhanh chóng.
  • Dễ dàng sử dụng
  • Độ chính xác của tủ PLC rất cao
Tài liệu
Yêu cầu báo giá

Liên hệ 0903803645

(File "doc", "docx", "xls", "xlsx", "ppt", "pptx", "pdf" /Max 22MB)

Tủ Điều Khiển Tự Động Và Giám Sát

Hotline tư vấn miễn phí: 0903803645