Ứng dụng

Giải Pháp Truyền Thông USS/MODBUS RTU Biến Tần V20 Với PLC Simatics S7-1200, Giám Sát Điều Khiển Thông Qua Màn Hình Cảm Ứng HMI Của Siemens

Giải Pháp Truyền Thông USS/MODBUS RTU Biến Tần V20 Với PLC Simatics S7-1200, Giám Sát Điều Khiển Thông Qua Màn Hình Cảm Ứng HMI Của Siemens

Trong các hệ thống công nghiệp, việc điều khiển nhiều biến tần đòi hỏi giao tiếp truyền thông phải ổn định, tối ưu, hạn chế các ảnh hưởng từ bên trong lẫn bên ngoài. Các thiết bị sẵn có tích hợp truyền thông của Siemens có thể đáp ứng được yêu cầu này. Chúng ta có thể linh hoạt kết hợp chuẩn giao tiếp USS để kết nối biến tần...

Xem thêm
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến