Cam Kết Hành Động

Cam Kết Hành Động

 

Với phương châm, “Hoàn thiện trên từng bước” Nam Phương Việt luôn không ngừng hoàn thiện chính mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.  

Là một công ty hoạt động với phương châm: Lợi ích của khách hàng là trên hết, lợi ích của người lao động được quan tâm, lợi ích của cổ đông được chú trọng, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.  

 

- Đối với khách hàng:  Nam Phương Việt cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh.

- Đối với nhân viên:  Nam Phương Việt quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

- Đối với cổ đông:  Nam Phương Việt quan tâm đến việc xây dựng giá trị công ty, duy trì mức cổ tức cao hàng năm…

- Đối với cộng đồng:  Nam Phương Việt cam kết tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; luôn quan tâm chăm sóc đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến