Co Lên Máng Cáp - Co Lên Máng Điện

Co lên máng cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến