Co Lên Thang Cáp - Co Lên Thang Điện

Co lên thang cáp (Hay còn gọi là Co Bụng, Co Trong) dùng để chuyển hướng hệ thống thang cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

 

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến