Co Ngang Thang Cáp - Co Thang Điện

Co ngang thang cáp ( Hay còn gọi là Co L) dùng để chuyển hướng hệ thống thang theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng. 

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến