Co Xuống Máng Cáp - Co Xuống Máng Điện

Co xuống máng cáp (Hay còn gọi là Co Lưng, Co Ngoài) dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống dưới.

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến