Máy Kéo WJ ( 320kg - 1000kg )

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

     - WJ Series
     - Capacity: 320 – 1000 kg (2:1)
     - Speed: 1.0m/s - 2m/s

Dữ liệu đang được cập nhật !!!

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến