MH SERIES

MH12

MH12 có tốc độ chuyển động nhanh nhất trong các dòng gắp khối lượng 12kg. Đặc biệt có tốc độ...

MH24

MH24 có khối lượng gắp lên đến 24kg, đặt biệt với các chức năng an toàn nâng cao mới được tích...

MH50 II-35

MH50 II-35 có khối lượng gắp lên đến 50kg, đặt biệt với thân hình được thiết kế hợp lý, yêu cầu...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến