MPK SERIES

MPK2F

Robot chọn và đóng gói. - Robot MPK2F là robot 5 trục hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng...

MPK2F-5

Robot chọn và đóng gói tốc độ cao. - Robot MPK2F-5 là robot 5 trục hiệu suất cao được thiết kế...

MPK50

Robot đóng gói và xếp hàng hóa. Robot 4 trục, tải trọng lớn nhất 50 kg được thiết kế đặc biệt...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến