Sản phẩm

Khay Cáp - Khay Điện

Khay cáp ( hay còn gọi là khay điện hoặc cable tray ) là khay dẫn dùng cho việc lắp...

Co Lơi Máng Cáp

Co lơi máng cáp để chuyển hướng hệ thống máng cáp lên cao so với mặt phẳng ban đầu.

Máng Cáp - Máng Điện

Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trunking ) là hệ thống đỡ, lắp đặt các loại dây, cáp...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến