Tê Máng Cáp - Tê Máng Điện

Tê máng cáp ( Hay còn gọi là Ngã Ba) dùng để chia hệ thống máng thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến