Thập Máng Cáp - Thập Máng Điện

Thập máng cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến