Thập Thang Cáp - Thập Thang Điện

Thập thang cáp (Hay còn gọi là Ngã Tư) dùng để chia hệ thống thang cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

 

Bình luận

Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến