VẼ & PHA CHẾ

MPL80 II

Motoman MPL80 Ứng dụng trong ngành đóng gói bao bì thực phẩm và sắp xếp hàng hóa. Tính linh hoạt cao,...

MPL100 II

Motoman MPL100 Robot kho và phân phối. Robot MPL100 rất linh hoạt, Robot này thích hợp cho việc sắp xếp chồng...

MPL160 II

Motoman MPL160 Robot cho Pallet- đóng gói- phân loại. Robot 4 trục này thích hợp cho nhiều loại ứng dụng tự...
Connect with us

Connect with us

Hỗ trợ trực tuyến