Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy Cắt Không Khí (ACB)

Máy Cắt Không khí ACB IZMX16/40

Máy cắt không khí ACB IZMX16/40 là dòng máy cắt không khí nhỏ nhất trong các model trên toàn thế giới. Máy cắt không khí ACB IZMX16/40 là một mạch máy...

Máy Cắt Không Khí ACB IZM99

Máy cắt không khí ACB IZM99 được thiết kế cho tính linh hoạt của ứng dụng cao nhất, với nhu cầu của cả người sử dụng thiết bị phân phối...

Máy Cắt Không Khí ACB PSL

Máy cắt không khí ACB PSL có thể được áp dụng cho lưới điện 50Hz/60Hz với dòng định mức 800A ~ 4000A, điện áp cách điện định mức 1000V, điện...

Máy Cắt Không Khí ACB IZM6

Máy cắt không khí ACB IZM6 thuộc dòng sản phẩm của máy cắt không khí (ACB), sử dụng cơ cấu cắt kiểu trượt, vì thế có khả năng đóng cắt...