Adjustable Barrier Strips

Print

Barrier strips used to separate cables within a cable tray

Adjustable Barrier strips are flexible in order to conform to any horizontal fitting radius

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá