Horizontal Elbow 45° Standard Nema Ve1-2017

Print

Horizontal Elbow 45° (Perforated type cable tray) is a fitting that changes the direction of the cable tray in the same plane as with elbow 45°

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá