Cable Tray Perforated Tee Horizontal Type SDT

Print

Horizontal Tee (Perforated type cable tray) is a fitting that joins cable trays in three directions at 90° intervals in the same plane.

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá