Horizontal Tee

Print

Horizontal Tee is a fitting that joins cable trays in three directions at 90° intervals in the same plane

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category: Tags: ,

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá