HDT Type Left Reducing Punched Cable Tray

Print

Left Hand Reducer (Perforated type cable tray): A reducer having, when viewed from the large end, a straight side on the left

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá