Right-Hand Reducer

Print

Right-Hand Reducer (Perforated type cable tray): A reducer having, when viewed from the large end, a straight side on the right.

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá