Tấm nối mở rộng

Print

Tấm nối mở rộng là tấm kim loại có các lỗ bắt ốc có rãnh dài cho phép các phần máng chuyển động dọc được

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Danh mục:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá