Expansion Splice Plates

Print

Expansion Splice Plates is a metal plate with slot-shaped fastener openings that permit longitudinal movement of the tray sections relative to one another

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá