Base Plate 1+4 Holes For Unistrut Double Channel

Print

Base plate type: 1+4 holes (1 hole used fixings Unistrut with a surface, 4 hole used to Unistrut with base plate)

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá