Đế 1+4 lỗ cho Unistrut kênh đôi

Print

Kiểu tấm đế: 1+4 lỗ (1 lỗ dùng để cố định tấm đế vào bề mặt, 4 lỗ dùng để cố định Unistrut với tấm đế)

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá