Base Plate 2+6 Holes For Unistrut Single Channel

Print

Base plate type: 2+6 holes (2 hole used fixings Unistrut with a surface, 6 hole used to Unistrut with base plate)

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá