Vertical Z

Print

Vertical Z (Perforated type cable tray) is a fitting that changes the direction of cable tray upward (downward) from the horizontal plane with Z type

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá