Cover Clamp L Type

Print

Cover clamp for universal fastening of covers on cable trays

Cover clamp L type include U channel , Z clamp and hardware

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá