Heavy Duty Cover Clamp Q Type

Print

Cover clamp for universal fastening of covers on cable trays

Heavy duty cover clamp Q type can be used as beam clamp (with threaded rod)

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá