L Type 90° Bracket 3 Holes

Print

90 degree bracket used to joint Unistrut Channel with 90° angle

L type, 3 holes

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá