U Bracket 12 Holes

Print

U Bracket used to join together lengths of Unistrut channel

U type, 12 holes

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ
Category:

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá