ETR4/ETR2 timing relays

Print

Rơle định thời ETR từ sê-ri Eaton Moeller cung cấp nhiều chức năng định thời đáp ứng nhu cầu của bất kỳ ứng dụng nào. Số lượng lớn các giải pháp khả thi cho phép lập kế hoạch linh hoạt, trong khi các phê duyệt toàn diện có nghĩa là các thiết bị có thể được sử dụng ở mọi nơi trên thế giới. Cả rơle đơn chức năng và đa chức năng đều có sẵn, phù hợp với nhu cầu của ứng dụng hiện tại.

Logo thương hiệu Eaton

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá