MCB FAZ

Print

MCB FAZ được thiết kế và phê duyệt cho các ứng dụng thương mại cao cấp và công nghiệp, cung cấp nhiều đặc tính bảo vệ đa dạng. Dòng FAZ bao gồm các phụ kiện, mô-đun vấp, khóa liên động, thanh cái và phụ kiện.

Logo thương hiệu Eaton

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá