Thang Cáp Giảm Đều Loại FRP

Print

Giảm đều FRP là một phụ kiện thang cáp giúp giảm chiều ngang của thang, có 2 mặt giảm đối xứng

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá