ZEB motor protection relays

Print

Rơ le quá tải nhiệt dòng xStart ZE của Eaton cung cấp khả năng bảo vệ động cơ trong trường hợp quá tải hoặc phân kỳ đơn.

Logo thương hiệu Eaton

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá