Thanh Unistrut

Print

Kênh Unistrut là một hệ thống cấu trúc được tiêu chuẩn hóa để sử dụng trong ngành xây dựng và điện để hỗ trợ kết cấu nhẹ, thường để làm giá đỡ hệ thống dây điện, ống nước hoặc các bộ phận cơ khí,…

Logo Nam Phương Việt với 2 tone màu xanh và đỏ

Để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gọi 0903 803 645.

Đánh giá